Uncategorized

Seachtain na Gaeilge ‘Rith 2014’

Seachtain Na Gaeilge 2014
Seomra a 24 agus a 25

“RITH DON TEANGA, RITH DON GHAEILGE”
Rith 2014 (12/3/14)

Tá ‘Rith 2014’ ag tarlú timpeall na hÉirinn. Tá an bata ceann sprice ag dul ó bhaile go baile tríd na hÉireann. D’oibrigh pobail áitiúla i gcomhair lena chéile ar son na teanga. Is siombal é an bata seo, chun spiorad agus dochais an Ghaeilge a láidriú agus a threisiú.
Ar an 12ú de Márta, bhí ‘Rith 2014’ ar siúl leis na paistí ó rang a trí. Bhí an aimsir fuath ach bhí sé tirim. Bhí a lán múinteorí agus tuismitheoirí in éineacht linn. Chuamar ón scoil go dtí an pháirc GAA i Chill Dheagláin. Bhí an-chuid spraoi againn. Bhíomar ag déanamh iarracht láidir chun an Ghaeilge a labhairt i rith ‘an rith’. Bhí tuirse orainn tar éis an rith. Tá súil againn go mbain gach duine taitneamh as on lá. Míle buíochas chuig gach éinne a glac pháirt, na múinteoirí, tuismitheoirí, ach go speisialta, na daltaí féinig!
Caithimid a bheith bródúil as ár dteanga, stair, cultúr, ach go háirithe chun an Ghaeilge a cheiliúradh. Tá a lán daoine timpeall na hÉireann ag déanamh ‘Rith 2014’ chun béim a chur ar ár gcuid dteanga agus chun spreagadh a thabhairt do gach duine chun níos mó Ghaeilge a labhairt.
“Teanga an tír is ea, croí an tír”