Uncategorized

Seachtain na Gaeilge 2014

D’oscail seachtain na Gaeilge ar an 10ú lá de mhí Márta sa halla le ‘Amhrán na bhFiann’, ‘Irelands Call’ agus cúpla focail ó Mrs Walker. Bhí a lán rudaí le déanamh againn i rith an seachtain, mar shampla Toss/Cic fada, comórtais éagsúla, ceolchoirm, bord fograí agus chríochnaigh sé le ‘Lá Glas’, paráid agus ‘Crannchur an tEarrach’ ar an Aoine.
Ar an Luain bhí tráth na gceist sa leabharlann agus chuaigh ochtar ón scoil síos. Bhí dhá foireann ó rang a sé againn. Ar an drochuair níor bhuaigh na paistí ach rinne siad a dhícheall.
I rang a sé rinneamar iarracht frásaí agus cupla focail a rá i rith an lá scoile. “Is fearr gaeilge bríste ná bearla cliste”.
Bhí spraoi agus spórt againn ag dhéanamh an ceolchoirm le na páistí ó rang a cúig agus rang a sé. Chan muid “Amhrán na gcupán” le rang Ms Garry agus rang Mr Farrell agus chan muid an amhrán a rinneamr don Córfheile “Pompeii-Bastille”. Thaispeáin Miss Jenkinson rince gaelach dúinn sa ceolchoirm ar an Déardaoin. Bhí sí go hiontach.
Comhghairdeas do gach duine a bheith páirteach, na buaiteoirí sa comórtais agus na buaiteoirí sa ‘Crannchur an tEarrach’ freisin.
Féach ar na pictúirí thíos don ceolchoirm rang a cúig agaus rang a sé, don pharáid agus ‘Crannachur an tEarrach’.

Beidh La ‘Fhéile Padraig ann ar an Luain tá súil againn i seomra 20 gur bhainfaidh gach duine taitneamh as na cheiliúradh.