Uncategorized

Seachtain na Gaeilge i Seomra a 8

Dia daoibh, bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl sa scoil an tseachtain seo caite. Bhí a lán le déanamh againn chun ceiliúradh an seachtain.
Bhí an oscailte sa halla le ranganna ón rang a trí go rang a sé. Chanamar Amhrán na bhFiann agus Irelands Call. Bhí daltaí ón rang a trí, a ceathair, a cúig agus a sé ag léamh píosa as béarla agus as gaeilge chun fáilte a chur ar gach duine.
I rith an seachtaine bhí daoine ón gach rang ag dhéanamh sár-iarracht gaeilge a caint sa rang, sa chlós agus lena chéile.
Bhí ceolchoirm difriúil ag gach rang le amhráin,dánta, ránnta agus damhsa. Bhí comórtas toss/cic fada, comórtas póstaeir agus scríobh Mr. Clarke comórtas ‘Cé Mise’. Ag an Luain, an lá roimh lá Fhéile Pádraig, bhí lá glas againn. Ghléas gach duine suas agus bhí paráid againn sa chlós.

I seomra a hocht, bhíomar ag déanamh ár dhícheall gaeilge a labhairt i rith an lae. Bhí tráth na gceist againn as gaeilge, d’fhoglaíomar amhrán agus damhsa gaeilge agus rinneamar postaeir. Bhí ceolchoirm acu le ranganna Mr. Farrell, Ms. Coote, Ms Griffin agus Mr. Lydon. Freisin, bhí comórtas toss fada againn. Bhí rang a cúig ag déanamh an comórtas le rang Mr Lydon agus Ms Griffin. Chomh maith le sin, rinne rang a sé an comórtas le rang Ms. Coote agus Mr. Farrell. Ar an drochuair, níor bhuaigh aon duine as seomra a hocht na comórtais sin. Ach, bhuaigh Mozeedat an comórtas postaer, bhuaigh Rianna duais dá feisteas agus bhuaigh Aimee agus Aoife tráth na gceist.

Comhghairdeas ar gach duine a bhí páirteach!